ГОРБАЧУК ІВАН ТИХОНОВИЧ
Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова
 
Відомий вчений-фізик, фахівець в галузі молекулярної фізики, колоїдної й фізичної хімії.

Народився 18.01.1933 в с. Батарея Березівського району Берестейської області. Закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. М.Горького (1959) за спеціальністю "Фізика і основи виробництва" (з 1997 - Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова). Кандидат фіз.-мат. наук (1974), доцент (1982), доктор, професор (1994), Заслужений працівник освіти України (2000).

Працював учителем фізики і математики в середній школі с. Плесецьке Васильківського району Київської області (1959 - 1962), в школах м. Ірпінь Київської області (1962 - 1967), а далі НПУ ім. М.П.Драгоманова інженером (1967 - 68), аспірантом (1968 - 1971), а з 1973 - викладачем кафедри загальної фізики, заступником декана фіз.- мат. факультету (1977 - 1980), доцентом, зав. кафедрою (1985 - 1986), професором.

Наукові інтереси: експериментальні дослідження електроповерхневих властивостей дисперсних систем методами електрокінетики, розробка нових методів і приладів електроосмозу та електрофорезу; в галузі фізики вищої школи: симетрія і закони збереження класичної та квантової фізики.

Автор понад 90 наукових праць. З них - 18 підручників та навчальних посібників.

З 1997 - голова Комісії по координації роботи вищих навчальних закладів м. Києва з гуманітарних питань при Київської міської державної адміністрації і раді ректорів Київського вузівського центру, з 1991 - голова осередку "Просвіта" університету.

Нагороджений: "Відмінник народної освіти" (1967), медалями А.С.Макаренка (1986), "Ветеран праці" (1987), "Профспілкова відзнака" (1995), "Будівничий України" (2003), орденом Святого Архистратига Михаїла (2002) та Святих Кирила і Мефодія. (2005).

Академік АН ВШ України (з 2004; Відділення фізики і астрономії). Академік-секретар цього ж Відділення.

Scroll to Top